A Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkavédelmi Főosztály és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3]  »»


2018.05.17. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatása
- tudnivalók a nyári diákmunkáról (2018).

Tudnivalók a nyári diákmunkáról - a dokumentum letöltése.
 
2018-05-17,
Kapcsolódó hírek
2018.05.16. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása munkáltatók részére
- a védőruha (egyéni védőeszköz) és a munkaruha juttatásának szabályozásáról.

A tájékoztató innen letölthető valamint megtalálható honlapunk Egyéni védőeszköz menüpontjában.
 

2018-05-16,
Kapcsolódó hírek
2018.05.11. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- vizsgálati szempontok „Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálatához”.

A 2018. május 15. és 2018. szeptember 28. közötti időszakban lefolytatandó „Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálata” vizsgálati szempontjai - letöltés.
 
2018-05-11,
Kapcsolódó hírek
2018.04.26. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a munkavédelmet érintő elektronikus bejelentések lehetőségéről.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai alapján az államigazgatási szervek - beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek. A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A bejelentők a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentést tehetnek meg:

 1. Munkabalesetek bejelentése
 2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
 3. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
 4. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
 5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése
 7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése
 8. Fokozott expozíció bejelentése
 9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés
 10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
 11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés

>> Továbblépés a munkavédelmet érintő bejelentésekre
 

2018-04-26,
Kapcsolódó hírek
2018.04.24. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- egyéni védőeszközöket érintő változásokról.

welderblue

2018. április 21-től teljes terjedelmében alkalmazni kell az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletét.

Bővebb információk az Egyéni védőeszköz fülön találhatók.
 

2018-04-24,
Kapcsolódó hírek
2018.04.23. - Április 28. – A munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapja

1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete megtartotta az első munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját. Egy évvel később a kanadai szakszervezeti szövetség (Canadian Labour Congress) felkarolta a kezdeményezést. A dátum arra utal, hogy Kanadában a munkahelyi balesetbiztosítási szabályozást 1914. április 28-án fogadták el, melynek nyomán létrehozták az első kanadai munkavédelmi hivatalt. A kanadai parlament az emléknapot törvénybe iktatta 1991-ben, április 28-át Nemzeti Gyásznapnak nyilvánítva (National Day of Mourning).

Az USA-ban 1989-ben nyilvánították április 28-át hivatalos emléknappá és megemlékezéseket, munkavédelmi kampányokat egyre több helyen tartottak világszerte ezen a napon. Angliában 1992 óta emlékeznek meg a munkahelyi balesetben elhunytakról és megsérültekről. Az „Emlékezz a halottakra, harcolj az élőkért!” mottót itt használták először. Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (International Trade Union Confederation – ITUC) 1996 óta ismeri el április 28-át, mint nemzetközi emléknapot.

1996-ban április 28-a az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) támogatásával a munkabalesetek áldozatainak nemzetközi gyásznapja lett.

Magyarországon 2012. augusztus 13-án a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) előterjesztése alapján április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította. Ezzel a Kormány is kifejezte elkötelezettségét és támogatását a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.

Ahogyan az elmúlt években, az idén is lesznek országos rendezvények, valamint minden megyében Nyílt nap a munkavédelmi hatóságnál. A rendezvényekről pontos információkat a Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok munkavédelmi hatósága tud adni.
 

2018-04-23,
Kapcsolódó hírek
2018.04.20. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése
- a kereskedelmi ágazat munkavédelmi célvizsgálatáról (2017. november 10. – december 10.)

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
A Példatár letöltése.

2018-04-20,
Kapcsolódó hírek
2018.04.18. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
- a kötelező legkisebb munkabérre és garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülésének rendkívüli akcióellenőrzéséről.

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
 

2018-04-18,
Kapcsolódó hírek
2018.04.17. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2017. év ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2018-04-17,
Kapcsolódó hírek
2018.04.17. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2017. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A jelentés letöltése.
 
2018-04-17,
Kapcsolódó hírek
2018.04.16. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2017. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A jelentés letöltése.
 
2018-04-16,
Kapcsolódó hírek
2018.04.13. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók  munkakörülményeinek munkavédelmi célvizsgálatáról.

Az összefoglaló jelentés letöltése.

 • Példatár a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavédelmi célvizsgálatához.
   
2018-04-13,
Kapcsolódó hírek
2018.04.13. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályánal tájékoztatása
- a Munkavédelmi Bizottság 2018. március 22-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2018. március 22-i plenáris üléséről.
 
2018-04-13,
Kapcsolódó hírek
2018.03.26. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának gyászjelentése

NEKROLÓG

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2018. február 15-én elhunyt Török Dezső az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség alapító tagja, első vezetője. Korábban az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézetet igazgató-helyettese majd az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet igazgatója volt. Török Dezsőnek elévülhetetlen érdemei voltak a munkavédelmi szakemberképzésben és az önálló munkavédelmi hatóság 1984-es megalapításában.

Távozásával súlyos veszteség érte a munkavédelmi szakmát. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Gyászhír letöltése.
 

2018-03-26,
Kapcsolódó hírek
2018.03.22. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének költségszámításáról.

welderblue

2018. február 28-án megjelent a nemzetgazdasági miniszter 4/2018. (II. 28.) NGM rendelete az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (3b) bekezdése értelmében a díj összegének alapjául szolgáló költségszámítást a szakmai tevékenység irányításáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint az eljáró hatóság a saját honlapján közzéteszi.

További információk ide kattintva megtalálhatóak.
 

2018-03-22,
Kapcsolódó hírek
2018.03.06. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a munkabaleseti jegyzőkönyv módosításáról.

app-mbjkv70

A nemzetgazdasági miniszter 6/2018. (III. 1.) NGM rendelete a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása alapján a munkabaleseti jegyzőkönyv C7 (A baleset földrajzi helye) pontját az alábbiak szerint szükséges kitölteni:

 • Magyarországon történt munkabaleset esetén: szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím (irányítószám, helységnév, közterület, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a területi számjelrendszerről szóló miniszteri rendeletben szereplő, az adott helységhez (településhez) tartozó településazonosító törzsszámot kell beírni.
 • Külföldön történt munkabaleset esetén: szövegesen be kell írni az ország és a település nevét. A kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a következő három kódnégyzetbe a munkabaleset helyszíne szerinti megyekódot. Nem EU-tagállam esetén az első három kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabaleset földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni.”
Részletek ide kattintva megtalálhatóak.
 
2018-03-06,
Kapcsolódó hírek
2018.02.22. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívása
- a hidegben történő munkavégzés veszélyeivel kapcsolatban.

A meteorológiai előrejelzések szerint szombattól északkelet felől szibériai eredetű hideg árasztja el az országot, éjjelente -15 foknál is hidegebb lehet, de nap közben is jóval fagypont alatt marad a hőmérséklet.
Fokozottan jelentkezhetnek a hidegben történő munkavégzés veszélyei, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya felhívja a munkáltatók figyelmét a munkavállalók védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

A felhívás letöltése.
 

2018-02-22,
Kapcsolódó hírek
2018.02.21. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2017. év ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2018-02-21,
Kapcsolódó hírek
2018.02.16. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
- 2017. év.

Munkabaleseti statisztika 2017. év. - A tájékoztató a 2018. január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. Korábbi adatok a Statisztika menüpontban.
 
2018-02-16,
Kapcsolódó hírek
2018.02.09. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- több mint 30 %-kal csökkent tavaly a munkahelyi tragédiák száma az agráriumban.

Az elmúlt évben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) „Fókuszban a mezőgazdaság – első a munkavégzés biztonsága” címmel kétéves országos munkavédelmi kampányt indított a mezőgazdaságban dolgozók kedvezőtlen munkakörülményeinek javítására. Ennek keretében több rendezvényre került sor, tájékoztató anyagok készültek, internetes felület került kialakításra. Alapvető célja a kampánynak a balesetek számának csökkentése, az ágazatban tevékenykedő munkaadók figyelmének felhívása a biztonságos munkavégzésre. A felvilágosító tevékenység eredményesnek bizonyult, az ágazatban egy év alatt 33 %-kal kevesebb halálos kimenetelű munkabaleset történt. A kampány idén is folytatódik, amitől a baleseti adatok további javulását remélik a szakemberek.

A teljes dokumentum letöltése.
 
2018-02-09,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.