A Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkavédelmi Főosztály és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály Honlapja

Keresés:

Az OMMF közérdekű adatai

KÖZADATTÁR.

Az elektronikus információszabadság törvény előírása értelmében az informatikáért felelős miniszter létrehozza és működteti a közérdekű adatok jegyzékét és az egységes közadatkeresőt. A közadattár használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz .


AZ OMMF KÖZÉRDEKŰ ADATAI.

Tevékenységre. működésre vonatkozó adatok

- Az OMMF és a megyei felügyelőségek feladatai

- Az OMMF nyilvántartásai

= Egyéni védőeszközök

- Az OMMF jelentései, tájékoztatói

= Tájékoztató jelentések a Kormány részére a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről

= Tájékoztató a munkabalesetek számáról

= Tájékoztató a területi felügyelőségek tevékenységéről (hirdetmények)

- Pályázatok

= A munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázatból támogatást nyert pályázók

3. Gazdálkodási adatok

- Az „üvegzseb" törvény által előírt adatok

4. A foglalkoztatás során alkalmazandó legfontosabb jogszabályok és előírások

- Munkavédelem
 


Bemutatkozás

A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelölte ki. A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok illetékességéhez igazodik.

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.