Pénzügyminisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2017.11.13. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívása
- azbeszttel szennyeződött ipari koptató anyaggal (EUROGRIT) kapcsolatban.

Az Európai Unió Vezető Munkafelügyeleti Tisztségviselők Bizottsága (SLIC) ismeretmegosztó rendszerén (KSS: Knowledge Sharing Site) keresztül a Holland Munkavédelmi Főfelügyelőségtől figyelmeztetés érkezett arról, hogy a 2015 május óta forgalomba hozott EUROGRIT elnevezésű ipari koptató anyag azbeszttel szennyeződhetett.

Az EUROGRIT koptató anyag ipari tisztítás során használt alumínium-szilikát szemcse, amelyet általában szénnel működő erőművek kohósalakjából állítanak elő. Jellemzően acél-, kő-, beton felületek koptató tisztítására, reve, rozsda és szennyeződések eltávolítására alkalmazzák.

A gyártó (Sibelco Europe - EUROGRIT BV) a honlapján figyelmeztetést tett közzé az EUROGRIT koptató anyag azbesztszennyezettségéről, értesítette a visszahívásról az üzleti partnereit, valamint kérte, hogy ne használják tovább és ne értékesítsék ezt a terméket. A termékről további információk az alábbi weboldalon olvashatók:

http://www.eurogrit.nl/uk_us/nieuws/eurogrit-blasting-grit-recall

Ugyanezt a terméket különböző kereskedelmi néven is forgalmazzák az Európai Unió területén (pl. Excellent Grit) és lehetséges, hogy Magyarországon is forgalomba került az azbeszttel szennyezett koptató anyag, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Munkavédelmi Főosztály) haladéktalanul értesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztályát is.

A Holland Munkavédelmi Főfelügyelőség megbízásából az EUROGRIT koptató anyagot megvizsgálta a TNO kutatóintézet. Az elvégzett vizsgálatok alapján a termékben található, Ukrajnából származó azbeszttel szennyezett alapanyag a holland jogszabályok szerinti legalacsonyabb, 1. kockázati csoportba tartozik, mivel az azbesztkoncentráció olyan mértékű, hogy az alkalmazásából eredő potenciális azbesztexpozíció általában nem éri el a foglalkozási expozíciós határértéket (OELs). A TNO által elvégzett munkahelyi expozíciós mérések ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy az azbeszttartalmú koptató anyag porával szennyeződött munkahelyeken és munkaeszközökön a száraz takarítási eljárások alkalmazása (száraz seprés, száraz törölgetés) során - megfelelő védelem hiányában - az azbesztrostokat tartalmazó por belégzésének lehetősége miatt egészségkárosító expozíciónak, illetve kockázatnak lehetnek kitéve a takarítást, eltávolítást végző munkavállalók.

A fentiek alapján a Holland Munkavédelmi Főfelügyelőség az alábbi szakmai iránymutatást adta ki a már felhasznált, azbeszttel szennyezett koptató anyag porának eltávolítására:

 • Az azbeszttartalmú por eltávolítását megelőzően részletes tájékoztatást kell adni a takarítást, tisztítást végző munkavállalóknak az azbesztexpozíció lehetséges egészségkárosító hatásairól és a szükséges megelőző intézkedésekről.
 • Az eltávolítást megelőzően a lerakódott koptató anyag részecskéket alaposan nedvesíteni kell, pl. víztömlő vagy „sprinkler", permetezés alkalmazásával. Fontos, hogy valamennyi porrészecske átnedvesedjen, de kerülni kell a padozaton a túlzott vízelfolyások kialakulását.
 • Ha a porlerakódás olyan vastag, hogy az alsó rétegek azonnal nem nedvesíthetők, akkor tovább kell folytatni a vízpermetezést.
 • Az eltávolítást nagyteljesítményű részecskeszűrővel (HEPA) felszerelt, illetve megfelelő, az azbeszthez való használatra (is) gyártott ipari porszívóval kell végezni.
 • Ha bármilyen oknál fogva nem lehetséges az átnedvesített por felszívása, akkor óvatosan, lapát és seprű segítségével kell felszedni és eltávolítani a munkahelyeken és a munkaeszközökön felrakódott szennyeződéseket. A felületekre lerakódott koptató anyagot előzetesen alaposan nedvesíteni kell, hogy megakadályozható legyen a szálló (belélegezhető) por képződése.
 • A takarítást végző személyek egyszer használatos, eldobható védőruházatot (TYVEK-overall) viseljenek, amelyet használat után légmentesen lezárt csomagolásban kell tárolni, azbeszttartalmú veszélyes hulladékként kell kezelni és ártalmatlanítani.
 • A munkavállalók elővigyázatosságból a munkavégzés során mindig viseljenek egyszer használatos, eldobható FFP3 szűrőosztályú részecskeszűrő félálarcot.
 • A por további szétterjedésének megakadályozása érdekében a munka- és védőlábbeliket (pl. bakancs, csizma, védőcipő) alaposan, bőséges vízzel le kell mosni a munkaterületen.
 • Az azbeszttartalmú vagy azzal szennyezett hulladékot dupla zsákba kell helyezni vagy be kell csomagolni és az azbeszttartalmú hulladékokra vonatkozó jelöléssel/címkével kell ellátni.
 • Az ipari porszívókban használt szűrőket is azbeszttel szennyezett veszélyes hulladékként kell kezelni és ártalmatlanítani.
 • A munkavégzés során keletkező azbeszttartalmú port vagy az azzal szennyezett hulladékot (ideértve az ipari porszívók szűrőjét és a takarítás/nedvesítés során használt textíliákat) tartalmazó zárt zsákokat, tartályokat a veszélyes hulladékok kezelésére, szállítására és tárolására vonatkozó külön jogszabályok szerint kell kezelni és a munkahelyről eltávolítani (pl. erre a célra kialakított engedélyezett hulladéklerakó hely, veszélyes hulladék elszállítására jogosult vállalkozás).
 • A fenti műveletek elvégzése után felmosással, illetve nedves törlőkendők alkalmazásával meg kell tisztítani a munkaterületeket, amelyek a koptató anyag porával szennyeződhettek. A takarítás során használt textíliákat szintén azbeszttartalmú hulladékként kell csomagolni és eltávolítani.
 • A munka befejezését követő ellenőrzési eljárás során szemrevételezéssel alaposan meg kell vizsgálni a munkakörnyezetet a tisztaság, a por maradéktalan eltávolítása szempontjából.

A Munkavédelmi Főosztály a fentiek alapján felhívja az érintett munkáltatók figyelmét, hogy a gyártó által visszahívott EUROGRIT koptató anyagot és termékcsaládját ne használják tovább és ne értékesítsék, valamint az azbeszttel szennyezett koptató anyag porának eltávolítása során fokozottan tartsák be az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet előírásait.

A Munkavédelmi Főosztály által működtetett, ingyenesen hívható, telefonos Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkáltatók, a munkavállalók, az érdekképviseleti szervek és minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára.  Zöld szám: 06 80 204 292, hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00,  pénteken: 8.30-13.30-ig. e-mail: munkavedelem-info@ngm.gov.hu

2017-11-13,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.