Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3]  »»


2020.07.06. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a COVID-19 munkahelyen történő terjedésének megelőzését segítő munkáltatói kérdéslistáról.

 

  • Segédlet munkáltatók részére az új koronavírus terjedésének megelőzésére a munkahelyeken - letöltés.
     
2020-07-06,
Kapcsolódó hírek
2020.07.03. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának gyászjelentése
- életének 94. évében elhunyt Kádár Aba a munkavédelmi szakmérnök, szakember képzés évtizedeken át meghatározó személyisége, az OMKT és jogelődeinek tanára.

Kádár Aba emlékére

2020. június 23-án életének 94. évében elhunyt Kádár Aba a munkavédelmi szakmérnök, szakember képzés évtizedeken át meghatározó személyisége, az OMKT és jogelődeinek tanára.  
A Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett villamosipari képzettsége birtokában az erősáramú szakterületen végzett munkája során a kisfeszültségű villamos berendezések létesítésének, szabványosításának és biztonságtechnikájának kiemelkedő szakértője lett. Különösen az érintésvédelem területén, mint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi Munkabizottságának elnöke vált elsőszámú szaktekintéllyé. Szakmai segítőkészsége, hatalmas szakmai tudása, szakirodalmi tevékenysége, élvezetes előadásai okán a villamos szakemberek körében elismertté és kedveltté vált.
A munkavédelmi képzés kezdetekor a villamosság biztonságtechnikája tantárgyat megalapozó dr. Taky Ferencet követő dr. Hajdú László mellett, mint az erősáramú villamosipari területről érkezett szakember bekapcsolódott a tantárgyi képzésbe. Oktatói munkáját a későbbiekben egészen 82 éves koráig vezető tanárként magas színvonalon folytatta. Oktatói munkája során nem csak tanított, hanem dr. Hajdú Lászlóval közösen írt jegyzeteiből tanulhattak a munkavédelem több generációjának jövendő szakemberei.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Temetése 2020. július 20-án 10:30 órakor lesz a Farkasréti temetőben.
 

2020-07-03,
Kapcsolódó hírek
2020.07.02. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- vizsgálati szempontok az építőipari kivitelezési tevékenységek országos célvizsgálatához.

A 2020. június 1. - november 30. közti országos  „Építőipari kivitelezési tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata 2020” vizsgálati szempontjai - letöltés.
 

2020-07-02,
Kapcsolódó hírek
2020.06.26. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- tanulságos munkabalesetekről.

Az ITM Munkavédelmi Főosztály olyan megtörtént munkabalesetek esetleírásait teszi közzé, amelyek tanulságul szolgálhatnak.

A tanulságos munkabalesetek listája az alábbiakkal bővült:

 
További tanulságos munkabalesetek megtalálhatók a Munkabalesetek menüponton belül, az Esetleírások almenüpontban.
 

2020-06-26,
Kapcsolódó hírek
2020.06.23. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2020. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2020-06-23,
Kapcsolódó hírek
2020.06.16. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatása
- tudnivalók a nyári diákmunkáról (2020).

Tudnivalók a nyári diákmunkáról - a dokumentum letöltése.
 
2020-06-16,
Kapcsolódó hírek
2020.06.16. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről (2020).

A nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről - a dokumentum letöltése.
 
2020-06-16,
Kapcsolódó hírek
2020.05.29. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- módszertani segédlet a foglalkozás-egészségügyi orvosok, munkavédelmi szakemberek és munkáltatók részére a fokozott expozíció vizsgálatához.

A segédlet letöltése.
 
2020-05-29,
Kapcsolódó hírek
2020.05.26. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- Munkavédelmi útmutató a munkahelyekre történő visszatéréshez

A munkavédelem gyakorlati segítséget nyújt a munkahelyre való visszatéréshez: a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést a munkavégzéshez a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után, és hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához.

Az útmutató letöltése.
 

2020-05-26,
Kapcsolódó hírek
2020.05.07. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- tanulságos munkabalesetekről.
2020-05-07,
Kapcsolódó hírek
2020.05.05. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- veszélyhelyzettel összefüggő ideiglenes szabályokról.

A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról.
 

2020-05-05,
Kapcsolódó hírek
2020.04.29. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- új NAPO filmek megjelenéséről az EU-OSHA honlapján.
2020-04-29,
Kapcsolódó hírek
2020.04.29. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az EU-OSHA kiadásában, magyar nyelven is elérhető nem kötelező uniós iránymutatásról.

COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE - A munkahelyek átalakítása és a munkavállalók védelme - letöltés.
 

2020-04-29,
Kapcsolódó hírek
2020.04.28. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2020-04-28,
Kapcsolódó hírek
Április 28. Munkavédelmi Világnap
- Az évente április 28-án megrendezett Munkavédelmi Világnap célja, hogy hozzájáruljon a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez.

A globális, figyelemfelhívó kampány ráirányítja a figyelmet a probléma méretére és arra is, hogyan lehet támogatni és létrehozni olyan munkavédelmi kultúrát, amely segít a munkával összefüggő halálesetek és sérülések csökkentésében.

A kép forrása: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm

Ezt a napot a Kormány 2012-ben nyilvánította a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók hazai emléknapjává, ezzel is kifejezve elkötelezettségét a munkavállalók életének és testi épségének védelme iránt.

A Munkavédelmi Világnap köré tervezett hagyományos fővárosi és megyei munkavédelmi rendezvényeket, koszorúzásokat idén a járványügyi korlátozások miatt sajnálatos módon nincs lehetőségünk megtartani. Bár napjainkban a koronavírus kapcsán kap világszerte különös hangsúlyt az emberi élet védelme és a megelőzés kulcsszerepe, a jelenlegi helyzet megerősítheti a munkavédelem fontosságának elismerését is. Hiszen a munka világa az ember egyik legveszélyesebb környezete, amelyben nap mint nap jelentős számú és igen változatos egészségkárosító kockázatok jelenthetnek balesetveszélyt vagy egészségi ártalmat. Ez az időszak rávilágít arra, hogy a munkavédelem területén is keresni kell az új kihívásokra adandó válaszokat, a hatásos és hatékony megoldásokat, valamennyi munkát végző ember egészségének és testi épségének megóvása érdekében.
 

2020-04-27,
Kapcsolódó hírek
2020.03.31. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a munkavédelmi képviselők képzéséről, továbbképzéséről.

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § alapján a felnőttképzésben kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a  veszélyhelyzet időtartama alatt a  képzés kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A Kormányrendelet 2020. március 27-én lépett hatályba.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (1) bekezdés c) pontja szerint a munkavédelmi képviselő megválasztását követő egy éven belül képzésen, ezt követően, illetve újraválasztása esetén évente továbbképzésen vesz részt.

Javasoljuk, hogy a megválasztott munkavédelmi képviselők a képzésen a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően vegyenek részt.

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy az éves továbbképzés is az idei év végéig teljesíthető.

Amennyiben a képzésre, továbbképzésre mégis a veszélyhelyzet időtartama alatt kerül sor, az a 70/2020. Korm. rendelet értelmében csak távoktatás formájában valósulhat meg.

2. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 30. § (2) bekezdése alapján az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a 2020. január 1-jén engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény 2022. december 31-ig jogosult az engedélyben meghatározott felnőttképzési tevékenység folytatására.

Ezzel összhangban az Fktv. átmeneti rendelkezéseire tekintettel az Mvt. kapcsán is a következőket kell figyelembe venni: 2020. július 1-jéig csak a „régi" Fktv. szerinti képzések folytathatók az Fktv. 30. § (2) bekezdésével összhangban, majd 2022. december 31-ig a régi felnőttképzés az új képzéssel párhuzamosan folyik.

Tehát az átmeneti időszakban is megszervezhető a munkavédelmi képviselők képzése a korábbi szabálynak megfelelően, tekintettel arra, hogy az új szakmai képzések bevezetése még nem történt meg. A munkavédelmi képviselők képzése is a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet, legkésőbb 2022. december 31-ig. Megjegyezzük, hogy az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó új engedély már nem adható ki.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és az Fkt. rendelkezéseiből egyértelmű, hogy a felnőttképzési tevékenység része a szakmai képzés is, tehát az Mvt. 75. § (2) bekezdésében írt szakmai képzés esetében is az Fktv. szabályait kell alkalmazni, a felnőttképzési szabályok szerint megszervezhető az Mvt. szerinti képzés.

Budapest, 2020. március 31.

ITM Munkavédelmi Főosztály

2020-03-31,
Kapcsolódó hírek
2020.03.19. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának összefoglalója
- az arc/szájmaszkokról, a gyártók illetve forgalmazók számára.

A koronavírus terjedésének megállítása érdekében egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy mi a különbség az egyéni védőeszköz és az orvostechnikai eszköz között. Az alábbi linken részletes összefoglalót talál a témában.

A linken azzal kapcsolatban is kap tájékoztatást, hogy sebészi maszkok (orvostechnikai eszköz) gyártására és forgalmazására milyen szabályok vonatkoznak.
 

2020-03-19,
Kapcsolódó hírek
2020.03.12. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartással kapcsolatos előírások alkalmazásáról.

A közelmúltban felmerült a veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartással kapcsolatban néhány értelmezési kérdés, egyes munkavédelmi szolgáltatók, munkabiztonsági szakértők ebben a témában megjelentetett közleményei, szakmai folyóiratokba írt cikkei számos pontatlanságot, félreértéseket tartalmaznak, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya az alábbi jogalkalmazói véleményt teszi közzé.

A dokumentum letöltése.
 

2020-03-12,
Kapcsolódó hírek
2020.03.11. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A Jelentés letöltése.
 
2020-03-11,
Kapcsolódó hírek
2020.02.27. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2020-02-27,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.