A Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkavédelmi Főosztály és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály Honlapja

Keresés:

HÍREK

Archívum

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  »»


2017.05.25. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2017. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2017-05-25,
Kapcsolódó hírek
2017.05.24. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
- a - jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok érvényesülésének célvizsgálatáról (2017. március 20. - április 7.)

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
 

2017-05-24,
Kapcsolódó hírek
2017.05.18. – Az NGM Munkavédelmi Főosztályának 2017. májusban aktualizált tájékoztatója
- az építőgép-kezelő jogosítványok 2015.12.31. utáni érvényességéről.

Az építőgép-kezelői jogosítványok 2015.12.31. utáni érvényességével kapcsolatban korábban megjelent tájékoztató ismételt aktualizálása vált indokolttá jogszabályváltozások miatt.

Az építőgép-kezelő jogosultságokkal összefüggő korábbi tájékoztatók is megtalálhatók az Emelőgép/építőgép-kezelők menüpontban.

A tájékoztató letöltése.
 

2017-05-18,
Kapcsolódó hírek
2017.05.12. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának közleménye
- országszerte megemlékezéseket tartottak a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján.

A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapja alkalmából a munkavédelmi szakma képviselői (különböző szervezetek, alapítványok és a munkavédelmi hatóságok) országszerte megemlékezéseket szerveztek. A rendezvényeken a biztonságos, egészséges és a munkavállalók méltóságát tiszteletben tartó munkahelyek fontosságára hívják fel a figyelmet.
A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját először 1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartotta meg, majd világszerte elterjedt nemzetközi emléknappá vált. A munkavédelmi hatóságnál is több éves hagyománya van a megemlékezéseknek. A Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztése nyomán 2012. augusztus 13-án a Kormány április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította Magyarországon. Ezzel is kifejezve elkötelezettségét és támogatását a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.
Az emléknap alkalmából Idén az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Nemzeti Fókuszpontja szervezésében az „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” című, 2017. április 26. napján megtartott konferencia keretében a munkavédelmi szakma és a munkavédelmi hatóságok képviselői a közös gyertyagyújtással emlékeztek a munkabalesetek áldozataira.

Tájékoztató a munkavédelmi világnap 2017-os hazai rendezvényeiről

Mellékletek:

 

2017-05-12,
Kapcsolódó hírek
2017.04.27. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Európai Bizottság „Közös ügyünk a munkahelyi biztonság és egészségvédelem” című gyakorlati útmutatójáról.

Az Európai Bizottság „Közös ügyünk a munkahelyi biztonság és egészségvédelem” című, munkáltatók számára készült gyakorlati útmutatót tett közzé az EU munkavédelemre vonatkozó jogszabályainak és politikájának korszerűsítéséről szóló közleményének kiegészítéseként. Ennek célja, hogy támogassa a munkahelyi biztonság és egészségvédelem keretrendszerének hatékony és eredményes megvalósítását.

Az Európai Bizottság kiadványa áttekintést nyújt a főbb kötelezettségekről, eszközökről és erőforrásokról, melyek a munkavédelmi feladatok gyakorlati megvalósításában segíthetik a munkáltatókat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen útmutató használata nem feltétlenül biztosítja az egyes uniós tagállamokban érvényes jogszabályi követelményeknek való megfelelést, ezért mindig előnyt élveznek a nemzeti jogszabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók. Ezek meghaladhatják azokat a követelményeket, amelyeken ez az útmutató alapul – ilyen például a munkavédelmi szakember kötelező igénybevétele (szemben az útmutató 8. oldalán foglaltakkal), amit értelemszerűen nem válthat ki a kockázatértékelésre szolgáló online eszközök használata (pl. OiRA, útmutató 9. oldal). A munkavédelmi hatóság által korábban közzétett, hazai előírásokat figyelembe vevő kockázatértékelési segédlet, valamint pszichoszociális kockázatok értékeléséről szóló útmutató itt érhető el.

Az Európai Bizottság gyakorlati útmutatója innen letölthető.
 
2017-04-27,
Kapcsolódó hírek
2017.04.26. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- vizsgálati szempontok "Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálatához".


A 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban lefolytatandó „Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálata” vizsgálati szempontjai - letöltés.
 
2017-04-26,
Kapcsolódó hírek
2017.04.20. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályánal tájékoztatása
- a Munkavédelmi Bizottság 2017. március 22-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2017. március 22-i plenáris üléséről.
 
2017-04-20,
Kapcsolódó hírek
2017.04.18. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívása
- a méh- és darázscsípés veszélyeivel kapcsolatban.

A méh vagy darázscsípés legtöbbször nemcsak könnyen múló, hanem végzetes kimenetelű egészségkárosodást okozhat, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya fokozott elővigyázatosságot kér a szabadtéren tevékenységet folytató munkáltatóktól és a munkát végző dolgozóktól.

A felhívás letöltése.
 

2017-04-18,
Kapcsolódó hírek
2017.03.22. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2016. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A jelentés letöltése.
 
2017-03-22,
Kapcsolódó hírek
2017.03.21. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2016. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2017-03-21,
Kapcsolódó hírek
2017.03.09. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2016. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A jelentés letöltése.
 
2017-03-09,
Kapcsolódó hírek
2017.02.17. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
- 2016. év.

Munkabaleseti statisztika 2016. év. - A tájékoztató a 2017. január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. Korábbi adatok a Statisztika menüpontban.
 
2017-02-17,
Kapcsolódó hírek
2017.02.15. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2016. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 

2017-02-15,
Kapcsolódó hírek
2017.01.25. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Európai Bizottság munkavédelmi irányelvek tagállami átültetésével kapcsolatos közleményéről.

Az Európai Bizottság előzetes, rövid közleménye a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló európai keretirányelv és a 24 egyedi irányelv tagállami átültetése kapcsán adott 5 éves jelentés, és ugyanezen témában a szociális partnerek és egyéb érdekeltek által adott jelentés értékeléséről - letöltés.
 

2017-01-25,
Kapcsolódó hírek
2017.01.13. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályánal tájékoztatása
- a Munkavédelmi Bizottság 2016. december 12-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2016. december 12-i plenáris üléséről.
 
2017-01-13,
Kapcsolódó hírek
2017.01.13. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a norvég munkavédelmi hatóság és a közlekedési ágazat szociális partnereinek kampányáról.


Norvégia munkavédelmi hatósága, valamint a szociális partnerek a közlekedési ágazatban kampányt indítottak a norvég utakon közlekedő külföldi tehergépjármű sofőrök munkakörülményeinek javítása, ezáltal biztonságosabbá tétele érdekében.

Norvégia határain naponta több mint háromezer tehergépjármű halad át, amelyek legtöbbje Kelet-Európából érkezik. A külföldi sofőrök nincsenek hozzászokva Norvégia területi adottságaiból és éghajlatából adódó útviszonyokhoz, melynek következtében háromszor nagyobb az esélye annak, hogy közlekedési baleset részesei lesznek. Ezek a gépjárművezetők általában alulfizetettek, mert nincsenek tisztában azokkal a jogokkal, amelyek megilletik őket, ha Norvégia területén végeznek munkát. A norvég hatóság megpróbált párbeszédet kialakítani a külföldi sofőrökkel, ez azonban nem volt eredményes. Így nem maradt más választásuk, mint szólni az édesanyjuknak…

A „Mama bemutatja” kampány keretében készített figyelemfelhívó rövidfilm – Lukasz és édesanyja, Anna szereplésével – a http://www.motherpresents.org/hu/ weboldalon magyar felirattal is megtekinthető. A honlapon emellett alapvető információk olvashatók a minimálbérre és napidíjra való jogosultságról, a gumiabroncsra és hóláncra vonatkozó követelményekről, a menetidőről és a pihenőidőről, az úthasználati díjakról, a szükséges hivatalos okmányokról, valamint a norvég vezetési viszonyokkal kapcsolatos tudnivalókról.
 

2017-01-13,
Kapcsolódó hírek
2017.01.02. - Az NGM Munkafelügyeleti Főosztályának felhívása
- a hidegben történő munkavégzés veszélyeivel kapcsolatban.

A felhívás letöltése.
 
2017-01-02,
Kapcsolódó hírek
2016.12.23. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
- a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatos szabályok célellenőrzéséről (2016. október 17. - november 4.)

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
 
2016-12-23,
Kapcsolódó hírek
2016.12.19. - A Munkavédelmi Bizottság tájékoztatása és ajánlása
- a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről.


 

2016-12-19,
Kapcsolódó hírek
2016.12.09. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatása
- a munkaügyi hatóság ellenőrzési tapasztalatairól (2016. III. negyedév).

A Jelentés letöltése.
 
2016-12-09,
Kapcsolódó hírek
Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.