Pénzügyminisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Archívum

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  »»


2017.11.28. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2017. I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2017-11-28,
Kapcsolódó hírek
2017.11.27. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
- 2017. III. negyedév.

Munkabaleseti statisztika 2017. III. negyedév. - A tájékoztató a 2017. november 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza.

Korábbi adatok a Statisztika menüpontban.
 
2017-11-27,
Kapcsolódó hírek
2017.11.27. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” program konferenciájáról (2017.11.21.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezésű program keretében szervezte meg Partnerségi Konferenciáját a Békés Megyei Kormányhivatal Nagytermében, 2017. november 21-én.

A partnerségi program hozzájárul, a foglalkoztatási kultúra értékeinek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint lehetőséget nyújt arra, hogy partneri viszony jöjjön létre a munkavédelmi, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságok és a vállalkozások között. A konferencia célja, hogy bemutassuk, milyen előnyökkel jár a programhoz való csatlakozás, továbbá lehetőséget kínáltunk partnereinknek arra, hogy bemutatkozzanak és elmondhassák, milyen lépéseket tesznek a biztonságos munkavégzés érdekében – közölte dr. H. Nagy Judit, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának vezető helyettese.

A békéscsabai programot dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nyitotta meg.
„A biztonság érték! A biztonság termék is, amelynek ára van. A vállalkozásoknak tudniuk kell, ha további értéket szeretnének teremteni, akkor erre áldozniuk szükséges” – emelte ki köszöntőjében. Magyarország számára első rangú prioritás, hogy működjön a gazdaság, álljanak rendelkezésre az erőforrások és növekedjen a foglalkoztatottság – tette hozzá.

Jogbiztonságról is beszélünk ma, hiszen két hatóság közös tevékenységét fogtuk össze: munkaügy és munkavédelem. Az látszik a mai magyar valóságban, hogy ezen a területen van még lemaradásunk. Becslések szerint évente több száz milliárd forint nemzetgazdasági kárt okoz, amikor a munkavállalók munkabaleset miatt kiesnek a foglalkoztatásból, a másik oldal a társadalombiztosítási része. Elgondolkodtató, hogy 2017 háromnegyed éves adatai szerint az ellenőrzéssel érintett cégek 70 százalékánál tapasztaltak munkaügyi szabálytalanságokat, köztük feketefoglalkoztatással érintett cégek is voltak – mondta el szakmai megnyitójában dr. Simon Attila István, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára.

A beszédek után a 100. csatlakozó partner, a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. nyilatkozatát dr. Simon Attila ünnepélyesen adta át a cég képviseletében jelen lévő Szoták-Nóvé Mária, HR vezetőnek és Stalmájer Péter, létesítménygazdálkodási vezetőnek.

A programhoz csatlakozott regisztrált partnerek termékeiken, kiadványaikon, rendezvényeiken, illetve szolgáltatásaik során használhatják az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért – Partner” feliratot.

Az ünnepélyes átadást követően Nesztinger Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának vezetője és dr. Bakos József, a Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának vezetője tartott előadást a konferencia résztvevőinek.

A rendezvény második részében három Partner – a Marzek Kner Packaging Csomagolóanyag-Gyártó Kft. képviseletében Kása István Zoltán, ügyvezető igazgató, a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. képviseletében Szoták-Nóvé Mária, HR vezető, a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt. képviseletében Gregor Dávid, SHE coordinator – mutatta be röviden a céget, és fejtette ki a munkavédelemmel kapcsolatos elkötelezettségét.

A kölcsönös előnyöket biztosító együttműködés továbbra is nyitva áll a munkáltatók előtt.

Az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezésű programhoz való csatlakozás feltételeiről ide kattinva részletes tájékoztatás található.

A konferencia alábbi szakmai előadásai letölthetők:

2017-11-27,
Kapcsolódó hírek
2017.11.14. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2017. I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2017-11-14,
Kapcsolódó hírek
2017.11.13. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívása
- azbeszttel szennyeződött ipari koptató anyaggal (EUROGRIT) kapcsolatban.

Az Európai Unió Vezető Munkafelügyeleti Tisztségviselők Bizottsága (SLIC) ismeretmegosztó rendszerén (KSS: Knowledge Sharing Site) keresztül a Holland Munkavédelmi Főfelügyelőségtől figyelmeztetés érkezett arról, hogy a 2015 május óta forgalomba hozott EUROGRIT elnevezésű ipari koptató anyag azbeszttel szennyeződhetett.

Az EUROGRIT koptató anyag ipari tisztítás során használt alumínium-szilikát szemcse, amelyet általában szénnel működő erőművek kohósalakjából állítanak elő. Jellemzően acél-, kő-, beton felületek koptató tisztítására, reve, rozsda és szennyeződések eltávolítására alkalmazzák.

A gyártó (Sibelco Europe - EUROGRIT BV) a honlapján figyelmeztetést tett közzé az EUROGRIT koptató anyag azbesztszennyezettségéről, értesítette a visszahívásról az üzleti partnereit, valamint kérte, hogy ne használják tovább és ne értékesítsék ezt a terméket. A termékről további információk az alábbi weboldalon olvashatók:

http://www.eurogrit.nl/uk_us/nieuws/eurogrit-blasting-grit-recall

Ugyanezt a terméket különböző kereskedelmi néven is forgalmazzák az Európai Unió területén (pl. Excellent Grit) és lehetséges, hogy Magyarországon is forgalomba került az azbeszttel szennyezett koptató anyag, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Munkavédelmi Főosztály) haladéktalanul értesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztályát is.

A Holland Munkavédelmi Főfelügyelőség megbízásából az EUROGRIT koptató anyagot megvizsgálta a TNO kutatóintézet. Az elvégzett vizsgálatok alapján a termékben található, Ukrajnából származó azbeszttel szennyezett alapanyag a holland jogszabályok szerinti legalacsonyabb, 1. kockázati csoportba tartozik, mivel az azbesztkoncentráció olyan mértékű, hogy az alkalmazásából eredő potenciális azbesztexpozíció általában nem éri el a foglalkozási expozíciós határértéket (OELs). A TNO által elvégzett munkahelyi expozíciós mérések ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy az azbeszttartalmú koptató anyag porával szennyeződött munkahelyeken és munkaeszközökön a száraz takarítási eljárások alkalmazása (száraz seprés, száraz törölgetés) során - megfelelő védelem hiányában - az azbesztrostokat tartalmazó por belégzésének lehetősége miatt egészségkárosító expozíciónak, illetve kockázatnak lehetnek kitéve a takarítást, eltávolítást végző munkavállalók.

A fentiek alapján a Holland Munkavédelmi Főfelügyelőség az alábbi szakmai iránymutatást adta ki a már felhasznált, azbeszttel szennyezett koptató anyag porának eltávolítására:

 • Az azbeszttartalmú por eltávolítását megelőzően részletes tájékoztatást kell adni a takarítást, tisztítást végző munkavállalóknak az azbesztexpozíció lehetséges egészségkárosító hatásairól és a szükséges megelőző intézkedésekről.
 • Az eltávolítást megelőzően a lerakódott koptató anyag részecskéket alaposan nedvesíteni kell, pl. víztömlő vagy „sprinkler", permetezés alkalmazásával. Fontos, hogy valamennyi porrészecske átnedvesedjen, de kerülni kell a padozaton a túlzott vízelfolyások kialakulását.
 • Ha a porlerakódás olyan vastag, hogy az alsó rétegek azonnal nem nedvesíthetők, akkor tovább kell folytatni a vízpermetezést.
 • Az eltávolítást nagyteljesítményű részecskeszűrővel (HEPA) felszerelt, illetve megfelelő, az azbeszthez való használatra (is) gyártott ipari porszívóval kell végezni.
 • Ha bármilyen oknál fogva nem lehetséges az átnedvesített por felszívása, akkor óvatosan, lapát és seprű segítségével kell felszedni és eltávolítani a munkahelyeken és a munkaeszközökön felrakódott szennyeződéseket. A felületekre lerakódott koptató anyagot előzetesen alaposan nedvesíteni kell, hogy megakadályozható legyen a szálló (belélegezhető) por képződése.
 • A takarítást végző személyek egyszer használatos, eldobható védőruházatot (TYVEK-overall) viseljenek, amelyet használat után légmentesen lezárt csomagolásban kell tárolni, azbeszttartalmú veszélyes hulladékként kell kezelni és ártalmatlanítani.
 • A munkavállalók elővigyázatosságból a munkavégzés során mindig viseljenek egyszer használatos, eldobható FFP3 szűrőosztályú részecskeszűrő félálarcot.
 • A por további szétterjedésének megakadályozása érdekében a munka- és védőlábbeliket (pl. bakancs, csizma, védőcipő) alaposan, bőséges vízzel le kell mosni a munkaterületen.
 • Az azbeszttartalmú vagy azzal szennyezett hulladékot dupla zsákba kell helyezni vagy be kell csomagolni és az azbeszttartalmú hulladékokra vonatkozó jelöléssel/címkével kell ellátni.
 • Az ipari porszívókban használt szűrőket is azbeszttel szennyezett veszélyes hulladékként kell kezelni és ártalmatlanítani.
 • A munkavégzés során keletkező azbeszttartalmú port vagy az azzal szennyezett hulladékot (ideértve az ipari porszívók szűrőjét és a takarítás/nedvesítés során használt textíliákat) tartalmazó zárt zsákokat, tartályokat a veszélyes hulladékok kezelésére, szállítására és tárolására vonatkozó külön jogszabályok szerint kell kezelni és a munkahelyről eltávolítani (pl. erre a célra kialakított engedélyezett hulladéklerakó hely, veszélyes hulladék elszállítására jogosult vállalkozás).
 • A fenti műveletek elvégzése után felmosással, illetve nedves törlőkendők alkalmazásával meg kell tisztítani a munkaterületeket, amelyek a koptató anyag porával szennyeződhettek. A takarítás során használt textíliákat szintén azbeszttartalmú hulladékként kell csomagolni és eltávolítani.
 • A munka befejezését követő ellenőrzési eljárás során szemrevételezéssel alaposan meg kell vizsgálni a munkakörnyezetet a tisztaság, a por maradéktalan eltávolítása szempontjából.

A Munkavédelmi Főosztály a fentiek alapján felhívja az érintett munkáltatók figyelmét, hogy a gyártó által visszahívott EUROGRIT koptató anyagot és termékcsaládját ne használják tovább és ne értékesítsék, valamint az azbeszttel szennyezett koptató anyag porának eltávolítása során fokozottan tartsák be az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet előírásait.

A Munkavédelmi Főosztály által működtetett, ingyenesen hívható, telefonos Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkáltatók, a munkavállalók, az érdekképviseleti szervek és minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára.  Zöld szám: 06 80 204 292, hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00,  pénteken: 8.30-13.30-ig. e-mail: munkavedelem-info@ngm.gov.hu

2017-11-13,
Kapcsolódó hírek
2017.11.02. - A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye
- a 2018. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről és az országos hatósági ellenőrzési tervről.

A 2018. évi

 • Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvek - letöltés.
 • Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési terv - letöltés.
   
2017-11-02,
Kapcsolódó hírek
2017.10.31. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- vizsgálati szempontok „A kereskedelmi ágazat munkavédelmi célvizsgálatához”.A 2017. november 10. és 2017. december 10. közötti időszakban lefolytatandó „A kereskedelmi ágazat munkavédelmi célvizsgálata” vizsgálati szempontjai - letöltés.

 

2017-10-31,
Kapcsolódó hírek
2017.10.06. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályánal tájékoztatása
- a Munkavédelmi Bizottság 2017. szeptember 18-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2017. szeptember 18-i plenáris üléséről.
 
2017-10-06,
Kapcsolódó hírek
2017.09.29. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott jelentés a nemzetgazdaság 2016. évi munkavédelmi helyzetéről.

Jelentés a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről - 2016.
 
2017-09-29,
Kapcsolódó hírek
2017.09.19. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése
- az építőipari kivitelezési tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2017. május-június).


 
2017-09-19,
Kapcsolódó hírek
2017.09.13. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2017. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2017-09-13,
Kapcsolódó hírek
2017.09.01. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának felhívása
- a must erjedésének veszélyeivel kapcsolatban.

Augusztus végén, a legtöbb borvidéken hivatalosan is megkezdődött a szüret. A mustgáz ebben az időszakban minden évben több halállal végződő baleset, illetve mérgezés előidézője, pedig a tragédiák megfelelő elővigyázatossággal megelőzhetők lennének. Közismert tény, hogy a must erjedése közben mustgáz, vagyis szén-dioxid (CO2) keletkezik, ami rossz szellőzési viszonyok között a földalatti pincékben a padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszorítva a levegőből az oxigént fulladást okoz.

A fentiekre tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya felhívja valamennyi borkészítéssel foglalkozó munkáltató figyelmét a mustgáz veszélyeire és a munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

A teljes dokumentum letöltése.
 
2017-09-01,
Kapcsolódó hírek
2017.08.18. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
- 2017. I. félév.

Munkabaleseti statisztika 2017. I. félév. - A tájékoztató a 2017. augusztus 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza.

Korábbi adatok a Statisztika menüpontban.
 
2017-08-18,
Kapcsolódó hírek
2017.08.18. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2017. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2017-08-18,
Kapcsolódó hírek
2017.08.14. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a Munkavédelmi Képviselők Fóruma oldalról.

A Munkavédelmi Képviselők Fórumának célja, hogy online felületet biztosítson a munkavédelmi képviselő választás lebonyolításával, valamint a munkavédelmi képviselők működésével kapcsolatos tudnivalók megismeréséhez. Az űrlap kitöltésével kérdést tehet fel a munkavédelmi hatóság részére, ugyanakkor megismerheti a korábban feltett kérdések és az azokra adott válaszok anonimizált leírását is.

Az oldal ide kattintva érhető el.
 

2017-08-14,
Kapcsolódó hírek
2017.08.14. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
- a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzéséről (2017. június 19. - július 7.)Az összefoglaló jelentés letöltése.
 

2017-08-14,
Kapcsolódó hírek
2017.08.09. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatója
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony bejelentésének foglalkoztatott által történő ellenőrzésének lehetőségeiről.

Az elmúlt év munkaügyi ellenőrzési adatai alapján a munkaügyi hatóság azt tapasztalta, a munkavállalók egy jelentős hányada előtt nem ismert annak lehetősége, hogy saját maguk ellenőrizzék, foglalkoztatásukra szabályosan, vagy esetleg feketén kerül-e sor.
A fentiekre tekintettel a munkavállalói jogtudatosság fejlesztése, és ezen keresztül a foglalkoztatás kifehérítésének elősegítése céljából a hatóság az alábbi tájékoztató anyagot adja ki.

A tájékoztató dokumentum letöltése.
 

2017-08-09,
Kapcsolódó hírek
2017.08.08. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése
- a rendkívüli időjárási körülmények (III. fokú hőségriasztás) miatti akcióellenőrzés tapasztalatairól.

Az Összefoglaló letöltése.
 
2017-08-08,
Kapcsolódó hírek
2017.07.31. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának közleménye
- a III. fokú hőségriasztás (hőségriadó) elrendelésével kapcsolatban.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 2017. augusztus 1. (kedd) 00:00 órától 2017. augusztus 4. (péntek) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást (hőségriadó) adott ki az ország egész területére vonatkozóan.

A fentiekre tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Munkavédelmi Főosztály) ismételten felhívja valamennyi munkáltató figyelmét a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

A teljes dokumentum letöltése.
 

2017-07-31,
Kapcsolódó hírek
2017.07.24. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályánal tájékoztatása
- a Munkavédelmi Bizottság 2017. június 20-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2017. június 20-i plenáris üléséről.
 
2017-07-24,
Kapcsolódó hírek
Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.