A Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkavédelmi Főosztály és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály Honlapja

Keresés:

Munkavédelmi emlékek

 25loggo50shvissza

 

  

 

4. Munkavédelmi emlékek

 

Munkavédelmünk múltjának emlékeit egykori és jelenlegi OMMF kollégáktól, munkavédelmi szakemberektől gyűjtöttük össze. Az emlékeket - korabeli könyveket, képeket, plakátokat, propaganda anyagokat, oktatási segédleteket, tárgyi relikviákat - a 2009. október 20-án megtartott jubileumi rendezvény keretében megrendezett kiállítson mutattuk be, illetve honlapunkon, ezen a virtuális kiállításon adjuk közre. A legtöbb emléket fénykép formájában mutatjuk be, a legérdekesebb könyvekből szemelvényeket is közreadunk, melyekből megismerhető, hogy évtizedekkel, száz évvel ezelőtt vagy még korábban milyen munkavédelmi területeket szabályoztak és hogyan szabályozták a ma is aktuális munkavédelmi kérdéseket.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a relikviák gyűjtésben lelkesen részt vettek. Külön szeretnénk kiemelni a Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség munkatársainak munkáját, akiktől kiállításunkhoz a legtöbb, igen értékes anyagot kaptuk, illetve Arató Zoltán, Beke Zoltánné, Csonka Rudolf, Dornai Tibor, Fekete István, Fekete József, dr. Koch Mária, Nagy Zoltán, Nikházy János, Pataky János, Péterfy Lajos Schwarczenberger István, Spiegel István, Tövisházi Csaba és Zsédely Zoltánné felbecsülhetetlen segítségét, akik sok munkavédelmi emlékkel, relikviával segítették munkánkat, illetve féltve őrzött emlékeiket célunk támogatására rendelkezésre bocsátották.

 

4.1. Muzeális baleseti jegyzőkönyv

4.2. Könyvek, kiadványok

4.3. Egyéb szakmai kiadványok

4.4. Plakátok, propagandaanyagok

4.5. Tárgyak

4.6. A hatósági, hivatali működéshez, az OMMF megalakulásához kapcsolódó emlékek

 

 


Bemutatkozás

A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelölte ki. A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok illetékességéhez igazodik.

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.