A Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkavédelmi Főosztály és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály Honlapja

Keresés:

Könyvek-kiadványok

 25loggo50shvissza

 

  


4.2 Könyvek, kiadványok

 

 4.2.1. 
Az ipartörvény (1884: XVII. Törvényczikk) és a reá vonatkozó joganyag
 (Kiadó: Franklin Társulat, 1912.)  
 Szemelvény: 1. „Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesíteni...
   2. Az ipari és gyári alkalmazottanak baleset elleni védelméről és az iparfelügyelőkről.                                                    
 4.2. 2.
Az ipari üzemekre vonatkozó új rendelkezések / Iparfelügyelői Könyvtár
 (Kiadó: Magyar Géniusz Nemzeti Kulturát Terjesztő Rt., 1928.)
 Szemelvény: III. Rész: Fiatalkorúak és nők fokozott védelme az iparban
 4.2.3.A Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye (1928. évi számok)
 4.2.4.A magánalkalmazottak és munkások munkaviszonyának törvényes szabályozása , munkásvédelem, tűzrendészeti, hadigondozotti és iparfelügyeleti rendelkezések / Iparfelügyelői Könyvtár
 (Kiadó: Iparfelügyelői Könyvtár szerkesztősége és kiadóhivatala, 1938.)
 Szemelvény: III. Rész: Munkásvédelem
 4.2.5. Iparfelügyeleti , iparrendészeti, szociális, egészségügyi és baleseti munkásvédelem, gőzkazánügyi rendelkezések / Iparfelügyelői Könyvtár VII. kötet
 (Kiadó: Iparfelügyelői Könyvtár szerkesztősége és kiadóhivatala, 1942.)
Szemelvény: IV. Rész: Munkásvédelem (egyes iparágak és eljárások balesetvédelme)
 
 4.2.6.A magyar munkás zsebkönyve: Vas- és fémipar
(Kiadó: Stádium Sajtóvállalat Rt., 1943.)
Szemelvény: Az iparfelügyelet
 4.2.7.A Magyar Iparfelügyelet , Iparrendészet és munkásvédelem
(Kiadta a Magyar Iparfelügyelet, Budapest, 1948)
 Szemelvények: 1. Előszó
   2. Az 1993:XXVIII. Tc. az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védelméről és az iparfelügyelőkről
   3. Iparegészségügyi intézkedések és berendezések
   4. Balesetvédelem az építkezéseknél
   5. Egyes iparágak és üzemek munkásainak baleset és egészségvédelme (állati szőrneműeket feldolgozó ipartelepek, zsákkölcsönző telepek, gyufagyárak)
   6. Munkásvédelem kő-, agyag-, kavics- és palabányákban
 4.2.8. Óvórendszabályok / Magyar Államvasutak
(Kiadta: Athaeneum, Budapest, 1949)
A kiadvány teljes terjedelmében olvasható
 4.2.9. Munkavédelmi műszaki zsebkönyv
(Kiadta: Táncsis Könyvkiadó, 1965)
 Szemelvények: 1. Előszó a IV. kiadáshoz
   2. Tartalomjegyzék
   3. A szakemberek figyelmébe ajánlott szakkönyvek, útmutatók (1965)
 4.2.10.Általános Balesetelhárító és Egészsségvédő Óvórendszabály („ÁBEÓ ”)
(Kiadta: Táncsics Könyvkiadó, 1976)
 Szemelvények: 1. Érvényben lévő óvórendszabályok (1976)
   2. Fontosabb érvényes magyar országos tervezési irányelvek (1976)
   3. Legfontosabb munkavédelmi rendeletek és határozatok (1976)
 4.2.11. Munkavédelmi kislexikon
(Kiadta: Népszava Kiadó, 1982.)
Szemelvények: munkavédelemmel kapcsolatos fogalmak a kiadványból (1982)
 4.2.12. Munkavédelmi jogszabályok
(Kiadta: Unió Könyvkiadó, 1991)
Szemelvény: Tartalom (az 1991-ben érvényben volt, munkavédelmet érintő jogszabályok)
 4.2.13.A munkavédelmi törvény magyarázata , szerkesztette Dr. Varga László
(Kiadta: Több mint kiadó, Szakmai partner, 2005)
Belső címlap, Dr. Varga László ajánlásával
 4.2.14. Handbuch des Arbeitschutzes und der Betriebssicherheit / Munkavédelmi és üzembiztonsági kézikönyv
(Kiadta: Verlag von Reimar Hobbing in Berlin SW 61, 1927.)
 Szemelvények: 1. Inhalt / Tartalomjegyzék
   2. Die Unfallverhütung auf dem Eisen- und Stahlwerk Hoesch/
/ Balesetmegelőzés a Hoesch Vas- és Acélműnél
   
   

 


     
 
 
 
 
^ Ipartörvény   ^ Ipari üzemek

 ^ MMÉE Közlöny
fel
      
 
 
 
 
^ Magánalkalmazottak
 ^ Iparfelügyeleti   ^ Vas- és fémipar
fel
      
 
 
 
 ^ Magyar Iparfelügyelet
 ^ Óvórendszabályok  ^ M.Műszaki Zsebkönyv
 fel
      
 
 
 
 ^ ÁBEÓ
 ^ Munkavédelmi kislexikon   ^ Munkavédelmi jogsz .
  fel
     
 
 
 
^ Mvt. magyarázata
 ^ Mvt. magyarázata  ^ Handbuch 
      

 

 

 


Bemutatkozás

A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelölte ki. A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok illetékességéhez igazodik.

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.