Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

TÁJÉKOZTATÁS - FELVILÁGOSÍTÁS

JOGI NYILATKOZAT

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó munkaügyi hatósági munkát végző szervek (a továbbiakban: munkaügyi hatóság) tájékoztató és felvilágosító tevékenysége az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésén alapul, mely az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata, valamint a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései alapján nem minősül a hatóság állásfoglalásának, jogi iránymutatásának, valamint munkajogi tanácsadásának sem. A tájékoztatás, illetve felvilágosítás a munkaügyi hatóság szakmai álláspontját tükrözi, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.
A munkaügyi hatóság hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó munkaügyi hatósági munkát végző szervek kizárólag az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezésére jogosultak, feltéve, hogy az illetékesség, hatáskör a kérdés alapján megállapítható.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a munkaügyi ellenőrzés tárgykörébe tartózó kérdések megválaszolására kerül sor, amennyiben munkavédelmi kérdése van
, azt itt teheti fel.

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről


A munkaügyi hatóság számára kiemelt fontosságú cél a tájékozató, felvilágosító tevékenység során megadott személyes adatok védelme. 
Az e-mailen történő kapcsolatfelvételhez Önnek regisztrálnia kell honlapunkon, melyhez név, internetes elérhetőség és jelszó megadása szükséges. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékben megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. A felhasználó személyes adataihoz kizárólag a munkaügyi hatóság kormánytisztviselői a feladatuk ellátáshoz, a tájékoztató felvilágosító tevékenység teljesítéséhez, azaz a kérdések megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. A munkaügyi hatóság a felhasználók személyes adatait harmadik félnek nem adja ki.
A munkaügyi hatóság a regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezéskor használt szoftver típusára, a bejelentkezés helyére, az IP címre utaló) adatokat semmilyen módon nem gyűjt, illetve szerez meg.
A honlapon történő regisztrációval a felhasználó ráutaló magatartásával hozzájárul az általa megadott név kezeléséhez, mely alapján a munkaügyi hatóság tudomására jutó, a kérdezőre vonatkozó személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékében megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek.

 Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom.


Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.